Schnappschüsse aus dem Reich der Tiere
 
 
Flusspferd Nr. BA 1010101
Hai Nr. AC 1010301
Krokodil Nr. AA 1010202
Steinböcke im Schnee Nr. AA 1010401
Elefant bei der Toilette Nr. AA 1010101
sich sonnende Tigerphyton Nr. AA 1010201
Komodovaran Nr. AA 1010203
Komodovarane Nr. AA 1010204
Komodovaran Nr. AA 1010205
Wildpferde Nr. AC1010401
Pelikane Nr. AD 1010601
Kamelkaravane Nr. AA1010401